Основна школа Жабаре

Запослени

 

Списак запослених радника 

 

Р.бр

Име и презиме

Радно место

1.

Весна Митровић

Директор

2.

Марина Симоновић

Наставник разредне наставе

3.

Светлана Ђокић

Наставник предметне наставе

4.

Милисав Милићевић

Наставник предметне наставе

5.

Иван Ђукић

Наставник предметне наставе

6.

Сузана Мијајловић

Наставник предметне наставе

7.

Горица Нешић

Наставник разредне наставе

8.

Сузана Илић

Наставник разредне наставе

9.

Биљана Јовановић Поповић

Наставник предметне наставе

10.

Татјана Ристић

Наставник разредне наставе

11.

Катарина Ковачевић

Наставник предметне наставе

12.

Јасмина Ћирић

Стручни сарадник

13.

Цица Бацић

Наставник предметне наставе

14.

Мирјана Малинић

Наставник разредне наставе

15.

Спасић Радмила

Чистачица

16.

Мирољуб Пешић

Наставник предметне наставе

17.

Милена Миљковић

Наставник предметне наставе

18.

Зорица Дреновац

Шеф.рачуноводства

19.

Драган Радосављевић

Наставник разредне наставе

20.

Бисерка Богдановић

Чистачица

21.

Слађанка Вукојевић

Наставник разредне наставе

22.

Милунка Станковић

Чистачица

23.

Душица Ћосић

Секретар школе

24.

Сања Врањанац

Наставник разредне наставе

25.

Драгана Стевовић

Наставник разредне наставе

26.

Ивана Благојевић

Наставник разредне наставе

27.

Данијела Рачић

Чистачица

28.

Живица Ђорђевић

Наставник разредне наставе

29.

Душица Ивановић

Чистачица

30.

Владимир Зајић

Наставник предметне наставе

31.

Маја Тришић

Наставник предметне наставе

32.

Маријана Сладоје

Наставник разредне наставе

33.

Сандра Милетић

Наставник предметне наставе

34.

Данијела Алексић

Наставник предметне наставе

35.

Милица Јоцић

Наставник предметне наставе

36.

Јелена Кљајић

Наставник разредне наставе

37.

Александра Миленковић

Наставник предметне наставе

38.

Бобан Алексић

Наставник предметне наставе

39.

Весна Лазовић

Административни радник

40.

Славица Милосављевић

Чистачица

41.

Перица Јовановић

Домар

42.

Александра Поповић

Наставник предметне наставе

43.

Никола Здравковић

Наставник верске наставе

 

                                                                                                                   Директор школе

                                                                                                                Весна Митровић, проф.